Poslanecký klub ČSSD

Markéta Wernerová: Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních pomůže i lázeňství

3. 3. 2017 | Potřebuje zdravotní sestra vysokou školu? Nikoliv nutně. Ale české zdravotnictví potřebuje zdravotní sestry a do budoucnosti se jejich počet musí zvyšovat. Ve Sněmovně projednáváme novelu zákona, jejímž cílem je právě přispět ke zvýšení počtu nejvíce poptávaných nelékařských zdravotnických pracovníků, kterými jsou všeobecné a dětské sestry. Jsem přesvědčena, že změna pomůže i našim lázním, umožní jim co nejrychleji získat kvalifikované pracovnice a samozřejmě pracovníky, protože do tohoto oboru míří rostoucí počet chlapců, což je skvělé.

Jde o novelu, v rámci které má být přijato jedno velmi podstatné opatření: k získání kvalifikace zdravotní sestry bude stačit za podmínky absolvování střední zdravotní školy jeden rok vyšší odborné školy. Dnes jsou to roky tři – stejně, jako pro absolventky či absolventa gymnázia nebo jakékoliv jiné střední školy.

Diskuze v časech přípravy tohoto zákona byla opravdu rozsáhlá – mimo jiné v Karlovarském kraji se na ní podílely jak zdravotní sestry, tak lékaři či mnozí další odborníci z praxe, a to včetně specializovaných institucí. Karlovarsko jako lázeňský region s velkou potřebou nelékařských zdravotníků osud tohoto zákona zajímá nadmíru. Nedostatek kvalifikovaných sester je jedním z limitů rozvoje celého lázeňství.

Připomínky týkající se aktuálního obsahu vzdělávacích programů středních zdravotních škol považuji za vyřešené. Ve spolupráci ministerstev školství a zdravotnictví se potřebné změny již dějí nebo budou včas provedeny. Absolventi středních zdravotních škol budou lépe připraveni na praxi a budou mít potřebné vědomosti. Přesto občas slyšíme, že zdravotní sestra by měla mít „bakaláře,“ že k výkonu povolání je třeba vysoké školy nebo alespoň tříleté nástavby. Je to omyl. Podstatná není ani tak délka vzdělávání, jako spíše jeho kvalita a konečně jako i praktické zkušenosti a lidské schopnosti. Přičemž by mělo zaznít, že další vzdělávání je nutné, málokde běží lidské znalosti tak rychle vpřed, jako je tomu ve zdravotnictví. Jenže to mluvíme o něčem jiném, totiž o nutnosti celokariérního zvyšování kvalifikace nebo o kvalifikaci, jaká je nutná pro kariérní růst, například pro získání postavení vrchní sestry. Čímž narážím na fakt, že asi všichni si ceníme zdravotních sester pro psychickou a často i fyzickou náročnost jejich práce, určitě všichni oceňujeme jejich erudici, ale možná si málo vzpomeneme na skutečnost, že v málokterém oboru je třeba opravdu „jít s dobou“ a stále se vzdělávat.

České zdravotnictví je již nyní pod tlakem demografického vývoje. Ubývá nám mladých a přibývá lidí ve věku, kdy je potřeba zdravotní péče největší. Budeme se tomu muset přizpůsobovat. A navíc je zde fakt zahraniční poptávky po nelékařských zdravotnících, přičemž sestry se vzděláním získaným na našich školách jsou „v kurzu.“ Mimo jiné pro jejich vysokou odbornou úroveň, obvykle získanou v dobách, ke kterým se nyní způsobem vzdělání spíše vracíme. V časech, kdy bylo studium sice kratší co do celkové doby, ale velmi intenzivní a s přípravou na praxi.

Věřím předsevzetím rezortu zdravotnictví i školství v tom, že nový systém naváže na to nejlepší, co tady bylo. A věřím také tomu, že co největší počet nových sester dokážeme nalákat do Karlovarského kraje a pomůžeme jak našim zdravotnických zařízením, tak i lázeňství.

Markéta Wernerová, poslankyně za Karlovarský kraj


Fotogalerie

Markéta Wernerová

   
předseda Poslaneckého klubu Historie

anketa


 

soubory ke stažení

  • Novela Ústavy ČR - přímá volba prezidenta
  • Novela zákona o celostátním referendu
  • Novela zákona o hlavním městě Praze
  • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • Novela zákona o zrušení akcií na majitele

© Poslanecký klub ČSSD. Všechna práva vyhrazena.