Poslanecký klub ČSSD

Zuzana Kailová: Zvyšujeme příspěvky na děti v pěstounské péči

12. 4. 2017 | Poslanecká sněmovna v rámci schvalování změny zákona o sociální podpoře odsouhlasila můj pozměňovací návrh, kterým se zvyšují příspěvky na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, jež suplují dítěti výživné od rodičů, které přechází na stát.

Pěstouni a poručníci musí z příspěvku hradit veškeré osobní potřeby dítěte, tj. nejen náklady na stravu, ale rovněž náklady na ošacení a další materiální vybavení dítěte, léky, školní pomůcky, školkovné, zájmové aktivity dítěte, jízdní náklady spojené s cestováním dítěte do školy, poměrnou část nákladů na bydlení apod.  Jeho výše je rozlišena podle věku do čtyř kategorií, dnes v rozmezí od 4.500 korun pro děti do věku 6 let po 6.600 korun od 18 do 26 let. Neměnila se již čtyři roky, ačkoliv za tuto dobu náklady na pěstounskou péči vzrostly, a dnes ani neodpovídá průměrným částkám výživného.

Proto jsem navrhla zvýšit příspěvky na úhradu potřeb dítěte jednotně o deset procent pro všechny věkové kategorie dětí v pěstounské nebo poručnické péči. Pěstounská péče o děti je jednou z důležitých forem náhradní rodinné výchovy a zaslouží si podporu.

Zuzana Kailová, členka Výboru pro sociální politiku


Fotogalerie

D8E_64961

   
předseda Poslaneckého klubu Historie

anketa


 

soubory ke stažení

  • Novela Ústavy ČR - přímá volba prezidenta
  • Novela zákona o celostátním referendu
  • Novela zákona o hlavním městě Praze
  • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • Novela zákona o zrušení akcií na majitele

© Poslanecký klub ČSSD. Všechna práva vyhrazena.